Μεγαλόφωνη ανάγνωση και βιβλία γνώσεων

Δεν είναι μόνο τα λογοτεχνικά βιβλία ή τα εικονογραφημένα κατάλληλα για μεγαλόφωνη ανάγνωση. Εδώ μιλάμε για βιβλία γνώσεων και πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στις καθημερινές μεγαλόφωνες αναγνώσεις με τα παιδιά, είτε στο σπίτι, είτε στην τάξη.