Ανακοινώθηκαν οι μικρές λίστες του λογοτεχνικού περιοδικού “Ο Αναγνώστης”

Οι Κριτικές Επιτροπές του Αναγνώστη έδωσαν στη δημοσιότητα τις μικρές λίστες των υποψηφίων για Βράβευση Βιβλίων έκδοσης 2021.