Γκριντς, ο κατεργάρης των Χριστουγέννων

Ο Γκριντς, ο κατεργάρης των Χριστουγέννων τώρα και στα ελληνικά, για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του στην Αμερική το 1957.