Ένα βιβλίο μια φορά: Γόνη Λούκα

Ενα βιβλίο που της δόθηκε ως δώρο στο δημοτικό έγινε το αγαπημένο της Γόνη Λούκα, με το οποίο ταξίδεψε νοερά στην Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη.