Το τείχος: μια διαχρονική ιστορία

Ένας αυστηρός, αυταρχικός και καθόλου διαλακτικός μπλε βασιλιάς, κατεβαίνει μια μέρα από τον θρόνο του και βλέποντας πως η χώρα του δεν κατοικείται πλέον μόνο από μπλε άτομα, αλλά από άτομα όλων των χρωμάτων, αποφασίζει πως η πολυμορφία δεν του ταιριάζει και διατάζει την απομάκρυνση όλων των ατόμων που δεν έχουν το ίδιο χρώμα με εκείνον. Για να καταφέρει τον διαχωρισμό, διατάζει να υψωθεί ένα τείχος που θα ξεχωρίσει τους μπλε από όλους τους υπόλοιπους. Στην πορεία όμως και ζητώντας να γίνουν διάφορα έργα στο βασίλειό του, θα καταλάβει πως είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως χρώματος, για να χτιστεί ξανά η πόλη όπως τη θέλει.