Η ιστορία του Ερνέστου

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και ακόμα αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία παραδείγματα βιβλίων που μιλούν για την τεκνοθεσία, παρά τα όποια στερεότυπα της εποχής που αντανακλώνται στο κείμενο του Κόμπανυ.