Πού χάθηκαν οι ιστορίες;

Τι συμβαίνει με τις ιστορίες και πλέον δεν τις βρίσκουμε τόσο συχνά;