Μια σειρά βιβλίων για τη σχολική καθημερινότητα

Μια σειρά βιβλίων για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας, ιδανικά για μεγαλόφωνες αλλά και ανεξάρτητες αναγνώσεις, στο σπίτι ή στο σχολείο!