Πώς μπορεί το παιδικό και εφηβικό βιβλίο να βοηθήσει στην πρόληψη της βίας ενάντια στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Τι σημαίνει ο όρος SOGIESC βία και πώς μπορούν τα παιδικά και εφηβικά λογοτεχνικά βιβλία να λειουργήσουν ως εργαλεία για την κατανόηση, την καλλιέργια της ενσυναίσθησης και την αποδοχή της διαφορετικότητας.