Λιλή Λαμπρέλλη: Αγαπούν τα παραμύθια όσοι μπορούν να τ’ αφουγκράζονται