60 Χρόνια X-Men

Το 2023 συμπληρώνονται 60 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση των X-men και η Βασιλεία Βαξεβάνη της Athens Comics Library κάνει μια αναδρομή στην ιστορία των μεταλλαγμένων που κέρδισαν τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων.