Βοήθησέ με να μιλήσω

απλό, αλλά με μεγάλη σαφηνεια, η λογοπαθολόγος-λογοθεραπεύτρια Ευγενία Στεφανάκη εξηγεί μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της τις βασικές έννοιες που αφορούν την ομιλία και περιγράφει τι αναμένεται από κάθε παιδί στα πρώτα στάδια της ζωής του σε σχέση με τον λόγο.