Ενα βιβλίο μια φορά: Σοφιάννα Θεοφάνους

H Σοφιάννα Θεοφάνους γράφει για το δικό της αγαπημένο παιδικό βιβλίο, εκείνο που αν και τη δυσκόλεψε στην αρχή, τελικά αγάπησε σφοδρά.