Τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης;

Στο βιβλίο αυτό η αφήγηση και η εικονογράφηση αποτελούν δύο αυτόνομες, αλλά παράλληλες ιστορίες, που αφηγούνται τη δυναμική του ενεργού πολίτη. Θα μπορούσε κανείς να τις παρακολουθήσει ανεξάρτητα. Συνδυαστικά, όμως, η μία ενδυναμώνει την άλλη και ο αντίκτυπος στον αναγνώστη πολλαπλασιάζεται.