Ανοιχτό κάλεσμα σε εικονογράφους από το illustradays

Το illustradays προσκαλεί εικονογράφους, με βάση την Ελλάδα να φανταστούν και να δημιουργήσουν τη δική τους επόμενη μέρα.