Δέκα χρόνια μεγαλόφωνων αναγνώσεων

Από όλα τα οφέλη που προσφέρει η μεγαλόφωνη ανάγνωση στα παιδιά, ένα είναι το πιο σημαντικό: η μαγεία της στιγμής, που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα.