Ένα κίτρινο φύλλο

Ενα κίτρινο φύλλο πέφτει από το κλαδί που τόσο καιρό το στηρίζε και αρχίζει το ταξίδι του προς το χώμα, εκεί όπου υπάρχουν κι άλλα, πολλά κίτρινα φύλλα. Μια συμβολική ιστορία για τον χρόνο, τις εποχές, τη φθορά, την απώλεια και την ελπίδα μιας νέας αρχής.