Ο Άτλας του Χρόνου

Ο Άτλας του Χρόνου των Ιταλών Tommaso Maiorelli – καθηγητή Ιστορίας και Φιλοσοφίας σε σχολεία της γείτονας χώρα – και Carla Manea ξεδιπλώνει την ιστορία του κόσμου μας από τη στιγμή της γένεσης του κόσμου ως τις μέρες μας.