1821: ερωτήσεις μόνο!

Ένα βιβλίο που συνθέτει τα κομμάτια της Ιστορίας προσφέροντας στον κάθε αναγνώστη του πολλαπλά πρίσματα για να δει μια πιο μεγάλη εικόνα της εποχής εκείνης, των γεγονότων, των συνθηκών και των πρωταγωνιστών της, επώνυμων και ανώνυμων, Ελλήνων και ξένων, κατακτητών και επαναστατημένων.