Διαδραστικές αναγνώσεις: Νότια

Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, η Γόνη Λούκα μας δίνει ιδέες για διαδραστικές αναγνώσεις με βιβλία που αγαπάμε πολύ να διαβάζουμε.