Αρχική/Ετικέτα:Genderhood

Η Κόκκινη Αλεπού επιλέγει βιβλία για το “Συναι/no”

Η Κόκκινη Αλεπού επιλέγει για το Genderhood και για τον οδηγό Συναι/no βιβλία για τη συναίνεση.

Συνέντευξη: Genderhood

Η Σοφία Κωνσταντοπούλου, μια εκ των τριών συνδημιουργών της ομάδας Genderhood μιλά στην Κόκκινη Αλεπού για τα εμφυλα στερεότυπα και τα παιδικά βιβλία.

Go to Top