Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι στο σχολείο

To λιοντάρι αποφασίζει να ακολουθήσει τη φίλη του την Ελλη στο σχολείο. Τι θα γίνει όμως όταν η δασκάλα απόφασίσει να πάνε εκδρομή στο μουσείο;