Χαμένοι στο Μουσείο

Η δασκάλα όμως ήταν σαφής: μέσα στο μουσείο δεν τρώμε, δεν τρέχουμε, δεν φωναζουμε, δεν αγγίζουμε και προπάντων δεν αφήνουμε το χερί του φίλου μας. Ο Ζιστέν και η Νοεμί που είναι πολύ καλοί φίλοι δεν έχουν σκοπό να αφήσουν τα χέρια τους. Αγαπάει πολύ άλλωστε ο ένας τον άλλο για να τα αφήσουν.