Τόνοι, τόνοι και Τόνι

Μια αστεία ιστορία για τόνους (γραμματικά στοιχεία) και τόνους (ψάρια) και πρωταγωνιστή τον Τόνι.