Ροβήρος ο Κατακτητής

Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ και μέρες… Από τον ουρανό ακούγεται μια μουσική και ξαφνικά σε όλον τον κόσμο, στα πιό ψηλά του σημεία εμφανίστηκαν κάτι μαύρες σημαίες, με έναν χρυσό ήλιο στη μέση και αστέρια.