Μαρία Παπαγεωργίου

H μουσικός γράφει στην Κόκκινη Αλεπού για το δικό της αγαπημένο παιδικό βιβλίο, εκείνο που ακόμα και τώρα συνεχίζει να τη διδάσκει σοφία.